Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Parish house /  Församlingshus

The past three decades are also a time of construction for the church in the literal sense. Since the historic pastorate was completely destroyed during the Soviet occupation, we have built a new parish house with outbuildings over the years. The new pastorate has a winter church and all the rooms for the congregation and the reception of guests. The long-term support of the Friendship Church of Rekola (Finland) has been a great help in the construction of the parish house.

If you wish to use the parish house, please contact Kristina Rajando
kristina.rajando@gmail.com +372 5661 6395.

+++
Församlingshus

De senaste tre decennierna är också en tid av uppbyggnad för kyrkan i bokstavlig mening. Eftersom det historiska pastoratet totalförstördes under den sovjetiska ockupationen har vi byggt ett nytt församlingshus med uthus under åren. Det nya pastoratet har en vinterkyrka och alla lokaler för församlingen och mottagandet av gäster. Det långvariga stödet från Vänskapskyrkan i Rekola (Finland) har varit till stor hjälp vid byggandet av församlingshuset.

Om du vill använda församlingshuset, vänligen kontakta Kristina Rajando
kristina.rajando@gmail.com +372 5661 6395.