Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Churchyard and cemetery / Kyrkogård

The continuously used Vormsi cemetery, located next to the Vormsi St. Olaf's church, is one of the most unique in Estonia and unique in the world thanks to the well-preserved sun crosses.

The cemetery under the forest is surrounded by a stone wall. There are stone crosses, forged and cast crosses, wooden crosses. The old sun crosses dominate the part south of the middle road of the cemetery. Read more about solar crosses.

+++
Kyrkogård
Den ständigt använda Ormsö kyrkogården, belägen intill Ormsö S:t Olafs kyrkan på Ormsö är en av de mest unika i Estland och unik i världen tack vare de välbevarade solkorsen.

Kyrkogården under skogen är omgiven av en stenmur. Det finns stenkors, smidda och gjutna kors, träkors. De gamla solkorsen dominerar delen söder om kyrkogårdens mittväg. Läs mer om solkors.