Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Church renovation / Kyrkans renovering

In June 2023, the second and last stage of the extensive roof works of Vormsi St. Olaf's Church was completed, which was made possible thanks to the support of the Heritage Protection Board, Vormsi municipality, the Rekola Friendship Congregation and a lot of donors. However, the renovation work at the church continues. Next year, it is planned to start with the repair of the external facade and the restoration of doors and windows. In the future, the interior of the church and the electrical system will need to be renewed.

You can read more about the construction works from here.

The congregation has created the NGO Vormsi St. Olaf's Church Fund to finance the church repair. Through this fund, anyone who cares about the preservation of our island's ancient sanctuary can contribute with a donation.

The repair works of Vormsi church can be supported with a donation:
MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fond
EE272200221077146284 Swedbank

Explanation: donation for church repairs
SWIFT code HABAEE2X

In addition, it is possible to make a donation to the church fund by purchasing a specially designed clay candle holder in the shape of a ship. The candle wax in the boat is melted from the remains of the holy candles burned in the church. Each boat is unique - made by Vormsi craftsmen. Donation ships can be purchased from the church or from Vormsi Handicraft Store in Hullo.

The congregation thanks everyone who helps to repair and maintain the sanctuary on the island.

+++

I juni 2023 avslutades den andra och sista etappen av Ormsö S:t Olafs kyrkas omfattande takarbeten, vilket möjliggjordes tack vare stöd från Kulturminnesnämnden, Vormsi kommun, Rekola vänskapsförsamlingen och en mängd givare. Renoveringsarbetet vid kyrkan fortsätter dock. Nästa år är det tänkt att börja med reparation av den yttre fasaden och restaurering av dörrar och fönster. I framtiden kommer kyrkans inredning och elsystemet att behöva förnyas.

Du kan läsa mer om byggarbetena här.

Församlingen har skapat Ormsö S:t Olafs kyrkofond för att finansiera kyrkreparationen. Genom detta kan alla som bryr sig om bevarandet av vår öns orörda fristad bidra med en donation. 

Reparationsarbetena i Ormsö kyrka kan stödjas med donation: 
MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fond
EE272200221077146284 Swedbank
Förklaring: donation till kyrkreparationer 
SWIFT code HABAEE2X

Dessutom är det möjligt att ge en donation till kyrkofonden genom att köpa en specialdesignad lerljusstake i form av ett skepp. Ljusvaxet i skeppet smälts från resterna av de heliga ljusen som bränns i kyrkan. Varje båt är unik - tillverkad av Ormsö hantverkare. Donationsskepp kan köpas från kyrkan eller från Ormsö Hantverksbutik i Hullo.

Församlingen tackar alla som hjälper till att organisera och underhålla helgedomen på ön.