Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Announcements / Meddelanden

 • On Sunday, 3.03 Church Service at 11 at Parish House
 • On Sunday, 17.03 Church Service at 11 at Parish House
 • On Sunday, 24.03 Palm Sunday Church Service at 11 at Parish House
 • On Sunday, 31.03 Easter Church Service at 11 
 • On Sunday, 14.04 Church Service at 11 
 • On Sunday, 28.04 Church Service at 11 
For speaking hours with the pastor please contact:
ANTS RAJANDO – pastor
e-mail: antsrajando@gmail.com, phone: +372 518 7957

+++
Meddelanden
 • På söndag 3.03 gudstjänst kl. 11 i församlingshuset
 • På söndag 17.03 gudstjänst kl. 11 i församlingshuset
 • På söndag 24.03 Palmsöndagen gudstjänst kl. 11 i församlingshuset
 • På söndag 31.03 Påsk gudstjänst kl. 11 
 • På söndag 14.04 gudstjänst kl. 11 
 • På söndag 28.04 gudstjänst kl. 11 
För samtalstid med pastorn vänligen kontakta:
ANTS RAJANDO – pastor
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 518 7957