Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Announcements / Meddelanden

 • On Sunday, 7.05 church service at 11
 • On Sunday, 14.05 church service at 11
 • On Sunday, 28.05 Pentecost church service at 11
 • On Sunday, 4.06 Trinity Sunday church service at 11
 • On Sunday, 18.06 church service at 11
 • On Sunday, 25.06 Cemetery church service at 11
For speaking hours with the pastor please contact:
ANTS RAJANDO – pastor
e-mail: antsrajando@gmail.com, phone: +372 518 7957

+++
Meddelanden
 • I april påbörjades takrenoveringen av kyrkans körrum
 • På söndag 7.05  gudstjänst kl 11
 • På söndag 14.05 gudstjänst kl 11
 • På söndag 28.05 Pingst gudstjänst kl 11
 • På söndag 4.06 Trefaldighetssöndag gudstjänst kl 11
 • På söndag 18.06 gudstjänst kl 11
 • På söndag 25.06 kyrkogårdshelg gudstjänst kl 11
För samtalstid med pastorn vänligen kontakta:
ANTS RAJANDO – pastor
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 518 7957