Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Announcements / Meddelanden

  • On Sunday, 6.11 church service at 11
  • On Sunday, 20.11 church service at 11
  • On Sunday, 27.11 First Advent church service at 11
For speaking hours with the pastor please contact:
ANTS RAJANDO – pastor
e-mail: antsrajando@gmail.com, phone: +372 518 7957

+++
Meddelanden
  • På söndag 6.11 gudstjänst kl 11.00
  • På söndag 20.11 gudstjänst kl 11.00
  • På söndag 27.11 Första advents gudstjänst kl 11.00
För samtalstid med pastorn vänligen kontakta:
ANTS RAJANDO – pastor
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 518 7957