Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Announcements / Meddelanden

 • On Sunday, 19.02 church service at 11 in the parish house
 • On Sunday, 5.03 church service at 11 in the parish house
 • On Sunday, 19.03 church service at 15 in the parish house
 • On Sunday, 2.04 Palm Sunday church service at 11
 • On Sunday, 9.04 Easter church service at 11
 • On Sunday, 23.04 church service at 11
For speaking hours with the pastor please contact:
ANTS RAJANDO – pastor
e-mail: antsrajando@gmail.com, phone: +372 518 7957

+++
Meddelanden
 • På söndag 19.02 gudstjänst kl 11.00 i församlingshus
 • På söndag 5.03 gudstjänst kl 11.00 i församlingshus  
 • På söndag 19.03 gudstjänst kl 11.00 i församlingshus
 • På söndag 2.04 Palmsöndagen gudstjänst kl 11.00
 • På söndag 9.04 Påsk gudstjänst kl 11.00
 • På söndag 23.04 gudstjänst kl 11.00
För samtalstid med pastorn vänligen kontakta:
ANTS RAJANDO – pastor
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 518 7957