Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Announcements / Meddelanden

 • On Sunday, 10.09 Church Service at 11
 • On Sunday, 24.09 Church Service at 11
 • On Sunday, 30.09 Musical Church Service at 11
 • On Sunday, 8.10 Thanksgiving Church Service at 11
 • On Sunday, 22.10 Church Service at 11
 • On Sunday, 5.11 Church Service at 11
 • On Sunday, 22.10 Church Service at 11
 • On Sunday, 5.11 Church Service at 11
 • On Sunday, 19.11 Church Service at 11
 • On Sunday, 3.12 First Advent Church Service at 11
For speaking hours with the pastor please contact:
ANTS RAJANDO – pastor
e-mail: antsrajando@gmail.com, phone: +372 518 7957

+++
Meddelanden
 • På söndag 10.09 gudstjänst kl. 11
 • På söndag 24.09 gudstjänst kl. 11
 • På söndag 30.09 Musikgudstjänst kl. 11
 • På söndag 8.10 Tacksägelsegudstjänst kl. 11
 • På söndag 22.10 gudstjänst kl. 11
 • På söndag 5.11 gudstjänst kl. 11
 • På söndag 19.11 gudstjänst kl. 11
 • På söndag 3.12 Första adventsgudstjänstkl. 11
För samtalstid med pastorn vänligen kontakta:
ANTS RAJANDO – pastor
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 518 7957