Vormsi Püha olavi kirik

Teated

  • Pühapäeval 7. mail kell 11 jumatateenistus
  • Pühapäeval 14. mail kell 11 jumatateenistus
  • Pühapäeval 28. mail kell 11 Nelipüha jumatateenistus
  • Pühapäeval 4. mail kell 11 Kolmainupüha jumatateenistus
  • Pühapäeval 18. juunil kell 11 jumatateenistus
  • Pühapäeval 25. juunil kell 11 surnuaiapüha jumalateenistus

Vaimuliku kõnetunnid kokkuleppel:
ANTS RAJANDO – koguduse õpetaja
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 518 7957