Vormsi Püha olavi kirik

Pühapäeva- ja leerikool

Leerikool

Koguduseliikmeks astumise eeltingimuseks on vastav ettevalmistus, mida on kõige parem omandada leerikoolis käies. Leeri on võimalik minna alates 15. eluaastast, kuid oodatud on kõik olenemata vanusest, kes soovivad leeriõpetust saada.

Leeriõpetus on vajalik selleks, et inimene õpiks tundma Jumalat, kirikut, kristliku usku ja tegelikult ka iseennast - seda, kes ta on, kust ta tuleb ja kuhu on teel, mis on tema elus tähtis ning milline on tema olemasolu eesmärk ja suhe Jumala, oma Loojaga. Leeris käimist ei tohiks kindlasti võtta tüütu kohustusena, vaid ajana, mis on inimestele kingitud selleks, et mõelda järele kõige olulisemate asjade üle elus, millele toetudes on võimalik hiljem teha tähtsaid otsuseid ja valikuid.

Pärast leerikursuse lõpetamist ja õnnistuse vastuvõtmist on võimalik laulatada oma abielu ning lasta ristida oma lapsed, samuti olla teiste lastele ristivanemaks.

Leerikooli minemine ei kohusta kedagi kogudusse astuma, kuid selle läbinuna on inimene kindlasti pädevam otsustama, kas liituda kogudusega või mitte. (Mõtteid Enn Auksmanni raamatust "Kui sul on kiire")

Leerikool alustab vastavalt registreerimisele, kui kokku on saadud sobiv leerigrupp. Registreerimiseks saatke e-kiri aadressile: vormsi@eelk.ee

Pühapäevakool
AJALOOST

Juba 1790. aastal kutsus pastor pühapäeva pealelõunal 10-15 aastased Vormsi lapsed enda juurde või palvemajadesse, kus jagati neile raamatutarkust. Anti ka lugemises koduseid ülesandeid ja salmikesi päheõppimiseks. Need kokkutulekud kujunesid pühapäevakoolideks, kus jagati peamiselt vaimulikke tarkusi, kuid õpetati ka lastele käitumist ja distsipliini ning ärgitati neid esinema. Selleks korraldati jõulu-, lihavõtte- ja jaanipäevapeod, kus lapsed esinesid ja said kingitusi. Eriti suurejoonelised olid jaanipeod. Kogu saare pühapäevakoolide pere kogunes tavaliselt kiriku juures, kust mindi rongkäigus, iga kool oma lipuga, millel olid ühel küljel tsaari värvid - valge, sinine, punane - ja teisel pool kooli nimi. Lauldes või orkestri saatel mindi looduslikult ilusasse paika, kus algas eeskava.