Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Sun crosses / Solkors

The largest collection of sun crosses in the world is located in the Vormsi cemetery. Sun crosses (also called solar crosses, ring crosses, wheel crosses) were used on the island probably from the 17th century. In the older part of the cemetery, there are numerous sun crosses made of limestone and sandstone, more than 330 solar crosses have been preserved. The oldest preserved cross is from 1743, the youngest from 1923.

Traditionally, sun crosses were made by the peasants themselves. Many crosses have clear writing, but many are of rudimentary workmanship and contain many linguistic errors. Crosses often contain village names, sometimes also farm names, but almost always family signs. Sun crosses often have multiple year numbers, all indicating dates of death. Apparently, the date of death was marked on the old family cross when the cage installed on the grave had fallen away. The inventory of sun crosses was started in 1977 by the Ministry of Arts.

+++
Solkors
Den största samlingen av solkors i världen finns på Ormsö kyrkogård. Solkors (även kallade solkors, ringkors, hjulkors) användes på ön troligen från 1600-talet. På den äldre delen av kyrkogården finns många solkors av kalksten och sandsten, mer än 330 solkors finns bevarade. Det äldsta bevarade korset är från 1743, det yngsta från 1923.

Traditionellt har solkors gjorts av bönderna själva. Många kors har tydlig skrift, men många är av rudimentär utförande och innehåller många språkliga fel. Kors innehåller ofta bynamn, ibland även gårdsnamn, men nästan alltid släkttecken. Solkors har ofta flera årtal, alla indikerar dödsdatum. Tydligen var dödsdatumet markerat på det gamla familjekorset när buren som installerats på graven hade ramlat bort. Inventeringen av solkors startades 1977 av konstministeriet.