Vormsi Püha olavi kirik

Päikeseristid

Vormsi kalmistul asub maailma suurim päikeseristide kogu. Päikeseriste (nimetatakse ka rõngasristideks, ratasristideks) hakati saarel kasutama arvatavasti 17. sajandil. Kalmistu vanemas osas leidub hulgaliselt pae- ja liivakivist rõngasriste, säilinud on kogunisti üle 330 päikeseristi. Vanim säilinud rist on 1743. aastast, noorim 1923ndast.

Tavakohaselt valmistasid päikeseristid talupojad ise. Paljud ristid on selge kirjaga, kuid paljud on algelise töötlusega ja nendel esineb palju keelevigu. Sageli esineb ristidel külanimesid, vahel ka talunimesid, kuid peaaegu alati peremärgid. Päikeseristidel on sageli mitu aastaarvu, mis kõik näitavad surmadaatumeid. Nähtavasti märgiti surmadaatum vanale pereristile siis, kui hauale paigaldatud puurist ära oli pehkinud. Rõngasristide inventeerimist alustas 1977. aastal kunstiministeerium.