Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Parish activities / Församlings verksamhet

The church services take place in St. Olaf's Church in Vormsi every second Sunday at 11 am.

Ants Rajando, the pastor, was ordained a deacon on June 19, 1992 in Haapsalu Cathedral and on February 11, 2017 a pastor. In 2013, EELK awarded Ants Rajando the 3rd degree of Merit.

The chairman of the board of the congregation is Jaak Kaabel. Members of the Management Board are Kata Varblane, Kristina Rajando, Malle Hokkonen, Ants Rajando. The organist of the congregation is Malle Hokkonen.

EELK Vormsi St. Olaf's Congregation belongs to the Western Parish.

The friendship congregation is Rekola congregation in Finland.

For speaking hours with pastor please contact:
ANTS RAJANDO – pastor
e-mail: antsrajando@gmail.com, phone: +372 5187957

+++
Gudstjänsterna i Ormsö S:t Olafs kyrka är på varannan söndag klockan 11.

Kyrkoherden Ants Rajando vigdes till diakon den 19 juni 1992 i Hapsals katedral och den 11 februari 2017 till pastor. År 2013 tilldelade EELK Ants Rajando den 3:e förtjänstgraden.

Ordförande i styrelsen för församlingen är Jaak Kaabel. Ledamöter i styrelsen är Kata Varblane, Kristina Rajando, Malle Hokkonen, Ants Rajando. Församlingens organist är Malle Hokkonen.

EELK Vormsi S:t Olafs församling tillhör Estlands västra församling.

Vänskapsförsamlingen är Rekola församling i Finland.

För samtalstid med pastor vänligen kontakta:
ANTS RAJANDO – pastor
e-post: antsrajando@gmail.com, telefon: +372 5187957